รพ.ลานนา ตรวจสอบสุขภาพพนักงาน บจ.ปิงมานูแฟคเจอริ่งจิวเวลเลอร์ ตามสิทธิ์ประกันสังคมประจำปี 2566

ศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ.ลานนา นำทีมพยาบาลลพร้อมรถ Mobile X-ray ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปีเคลื่อนที่แก่พนักงาน บจ.ปิงมานูแฟคเจอริ่งจิวเวลเลอร์ตามสิทธิ์ประกันสังคมกำหนดและยังให้ความรู้ด้านประกันสังคม ซึ่งเป็นโครงการร่วมของสำนักงานประกันสังคม เชียงใหม่ กับ รพ.ลานนา เพื่อส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯดูและสุขภาพให้ดีขึ้น