ตรวจสอบรายชื่อผู้จองฉีดวัคซีน COVID-19 รพ.ลานนา

โีรงพยาบาลลานนารับบริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 วันละ 150 คน ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. ณ แผนกผู้ป่วยนอก อาคาร A และแผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 2 อาคาร C ตรวจสอบรายชื่อเดือนมิถุนายน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 052 134 777