Welcome to Live FM 104.25 Chiangmai อยากรู้จักเชียงใหม่ ฟังไลฟ์เอฟเอ็ม : ติดต่อโฆษณา โทร 053 244 936 , 053 244 951 , 092-594-9694 และขอเพลงเพราะที่ 053 244 925 , Fanpage Live Fm 104.25 Chiangmai , LINE Official ID : @livefm , Twitter / Instagram @livefm10425 , Youtube Channel Subscribe Live FM 104.25 Chiangmai
1 พอเถอะ MEAN
2 พระเอกจำลอง GETSUNOVA
3 ลืมไป แว่นใหญ่
4 เจ็บจนพอ แว่นใหญ่
5 รางวัลปลอบใจ ส้ม มารี ft.Lazyloxy
6 ปลาบนฟ้า GETSUNOVA
7 ดีใจด้วยนะ อิ้งค์ วรันธร
8 ไม่อยากให้กลับ เป๊ก ผลิตโชค x Hollaphonic
9 รอหรือพอ อิ้งค์ วรันธร
10 ได้อะไร ป๊อป ปองกูล