Welcome to Live FM 104.25 Chiangmai อยากรู้จักเชียงใหม่ ฟังไลฟ์เอฟเอ็ม : ติดต่อโฆษณา โทร 053 244 936 , 053 244 951 , 092-594-9694 และขอเพลงเพราะที่ 053 244 925 , Fanpage Live Fm 104.25 Chiangmai , LINE Official ID : @livefm , Twitter / Instagram @livefm10425 , Youtube Channel Subscribe Live FM 104.25 Chiangmai
1 คำถามจากคนเก่า นนท์ ธนนท์
2 ไม่อยากฟัง Serious Bacon
3 ไปไม่ถึง Big Ass x Wanyai
4 ไม่ชอบแบบนี้ เบล สุพล
5 ยังไปไม่ไหว เอิ๊ต ภัทรวี
6 มีเธอ Double Deep
7 You are the one เป๊ก ผลิตโชค
8 อยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิม Ink Waruntorn
9 ถ้าเขาจะรัก (ยืนเฉย ๆ เขาก็รัก) First Anuwat
10 ติด (Stuck) ONE ONE