PH Life น้ำดื่มอัลคาไลน์ 100%

PH Life น้ำดื่มอัลคาไลน์ ธรรมชาติ 100% น้ำดื่มเพื่อสุขภาพ PH 8.5 ช่วยปรับสมดุล ลดภาวะความเป็นกรด ด้วยนวัตกรรมทำให้มีโมเลกุลขนาดเล็ก ช่วยเพิ่มออกซิเจน ดูดซึมง่าย ช่วยล้างสารพิษ สร้างภูมิคุ้มกัน สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย ติดต่อ 062 954 2256, 094 756 3322 หรือคลิก Facebook : PH Life น้ำดื่มอัลคาไลน์ 100% ... คืนความสมดุลสู่ร่างกาย ด้วย พีเอชไลฟ์ อัลคาไลน์ วอเตอร์