1 ครั้งนี้ Pat Klear
2 ฝันเกินตัว เอิ๊ต ภัทรวี
3 ดูดี POLYCAT
4 ไม่ไหวบอกไหว BOY PEACEMAKER
5 เจ็บน้อยที่สุด ZEAL
6 ฉันเห็น (The Reason) Nat Sakdatorn
7 นิรันดร์ bodyslam feat.PALMY
8 มีเธอทุกวันก็โอนิ The TOYS,DJ ONO,Pimtha
9 อยู่ตรงนี้เสมอ CLASH
10 ลาลาลอย (100%) The TOYS