1 ความรักกำลังก่อตัว นนท์ ธนนท์
2 ซ่อนกลิ่น Palmy
3 ลาลาลอย The Toys
4 ยิ้มก็พอ TOR x WONDERFRAME
5 Nobody Like You เป๊ก ผลิตโชค x Hollaphonic
6 หนึ่งคืน อะตอม ชนกันต์
7 ประโยคสุดท้าย Pause
8 ประกาศ กัน นภัทร
9 ไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจ กัน นภัทร
10 นอกจากชื่อฉัน ACTART