บริษัท เม้กกะมีเดียแอดเวอร์ไทชิ่ง จำกัด ผลิตรายการวิทยุ Live FM 104.25 Chiangmai โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้ฟังรายการวิทยุ
เพื่อความบันเทิง ได้รับความสุขจากการฟังเพลง ข่าวสาร และสาระ ความทันสมัย สำหรับผู้ฟังนักเรียน นักศึกษา และคนทำงาน ภายในอำเภอเมือง อำเภอใกล้เคียง และทั่วประเทศ
ด้วยการนำเสนอเพลงหลากหลายแนวทุกค่ายเพลง ด้วยดีเจอารมณ์ดี และมีประสบการณ์

เสนอ ข่าวสาร และสาระ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง
เพื่อเป็นศูนย์กลางการโฆษณาสินค้า และบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายสูงสุด
ให้บริการสาธารณะ และประชาชน ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ

กลุ่มวัยทำงาน ระหว่างอายุ 20 ปีขึ้นไป ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานออฟฟิศ
กลุ่มเป้าหมายรอง กลุ่มวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัย ที่ชื่นชอบการฟังเพลง

ช่วง Live ริ้วรอย นำเสนอเพลงไทยสากลใหม่/ช่วง เก๋าเหลือ Live นำเสนอเพลงไทยสากลเก่า/ช่วง Live พรมแดน นำเสนอเพลงสากล

เน้นการนำเสนอเพลงไทยสากลและเพลงสากลทั้งเก่าและใหม่ทุกค่ายเพลง พร้อมกับข่าวสาร สาระต่างๆ
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ฟังทุกเพศทุกวัย และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง และสังคม

วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 06:00- 24:00 น.

อ เมืองเชียงใหม่, อำเภอหางดง, อำเภอสันป่าตอง, อำเภอสารภี, อำเภอสันกำแพง, อำเภอแม่ริม, อำเภอสันทราย
อำเภอสะเมิง, อำเภอดอยสะเก็ด, อำเภอแม่ริม และจังหวัดลำพูนบางส่วน สามารถรับฟังผ่านทาง www.livefm10425.com และ Live FM Application